Tomaž Sevšek je na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu študiral orgle pri Zsigmondu Szathmaryju in čembalo pri Robertu Hillu. V okviru izmenjave se je dodatno izobraževal na Eastman School of Music v Rochestru (ZDA) in tam študiral pri Davidu Higgsu in Arthurju Haasu. Kot koncertni solist in komorni glasbenik se intenzivno posveča glasbi za različne instrumente s tipkami od pozne renesanse do glasbene avantgarde 20. stoletja. Koncertiral je v večini evropskih držav. Soustanovil je komorni ansambel za staro glasbo musica cubicularis in Zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe Harmonia Antiqua Labacensis z istoimenskim mednarodnim ansamblom. Poučuje orgle in čembalo in je aktiven organizator glasbenega življenja. Več let je bil strokovni tajnik Tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov (TEMSIG) in predsednik Slovenskega orgelskega društva.

© 2019 Društvo za komorno glasbo Amadeus

carpe artem

lat.: carpe artem

eng.: seize the art

sl.: užij umetnost 

Cikel koncertov komorne glasbe, ki jo izvajajo glasbeniki delujoči v Sloveniji, z uglednimi tujimi gosti.

Klasična glasba živa v vsej svoji popolnosti.

Cikel Carpe artem nastaja v produkciji Društva za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon