Tomaž Sevšek je na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu študiral orgle pri Zsigmondu Szathmaryju in čembalo pri Robertu Hillu. V okviru izmenjave se je dodatno izobraževal na Eastman School of Music v Rochestru (ZDA) in tam študiral pri Davidu Higgsu in Arthurju Haasu. Kot koncertni solist in komorni glasbenik se intenzivno posveča glasbi za različne instrumente s tipkami od pozne renesanse do glasbene avantgarde 20. stoletja. Koncertiral je v večini evropskih držav. Soustanovil je komorni ansambel za staro glasbo musica cubicularis in Zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe Harmonia Antiqua Labacensis z istoimenskim mednarodnim ansamblom. Poučuje orgle in čembalo in je aktiven organizator glasbenega življenja. Več let je bil strokovni tajnik Tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov (TEMSIG) in predsednik Slovenskega orgelskega društva.

carpe artem

lat.: carpe artem

eng.: seize the art

sl.: užij umetnost 

Cikel koncertov komorne glasbe, ki jo izvajajo glasbeniki delujoči v Sloveniji, z uglednimi tujimi gosti.

Klasična glasba živa v vsej svoji popolnosti.

Cikel Carpe artem nastaja v produkciji Društva za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor.

© 2019 Društvo za komorno glasbo Amadeus

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon