Carpe artem

Skok na vsebino // Skok na meni

O nas


Namen Društva za komorno glasbo Amadeus

Društvo za komorno glasbo Amadeus je bilo ustanovljeno leta 2002 z namenom promoviranja klasične glasbe in povezovanja profesionalnih glasbenikov, ki delujejo na širšem območju Maribora. Med leti 2002 in 2006 je v društvu deloval Komorni godalni orkester Amadeus, od leta 2007 do 2010 je društvo organiziralo vrsto delavnic, na katerih so se izobraževali dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Leta 2012 je društvo prvič izvedlo svoj lasten cikel koncertov klasične glasbe, ki smo ga poimenovali Carpe artem (užij umetnost), ki je nastal pod okriljem projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Cilj Društva za komorno glasbo Amadeus je zagotoviti v Mariboru trajno ponudbo resne komorne glasbe z domačimi izvajalci ter z vključevanjem slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. S tem želimo ohranjati in razvijati ponudbo glasbeno izostrenemu občinstvu, obenem pa spodbujati širše občinstvo k sprejemanju zahtevnejših umetniških glasbenih del ter s tem prispevati k višji glasbeni kulturi in kulturnim vrednotam v okolju. Sočasno nudimo vrhunski umetniški in strokovni izziv glasbenim poustvarjalcem, zlasti mlajšim glasbenim umetnikom, ki bodo brez možnosti koncertiranja kmalu odšli drugam ali izgubili umetniški zanos in voljo izstopanja iz poklicne rutine.

Komorni cikel Carpe artem

Cikel Carpe artem Društva za komorno glasbo Amadeus je bil za popolnitev manka na področju komorne glasbe vzpostavljen kot eden od projektov Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012 in se je doslej ohranil in razvijal z uspešno kandidaturo na javnih razpisih mestne občine Maribor in Ministrstva za kulturo ter s pomočjo koprodukcijskih vložkov SNG Maribor. 

Cikel mestu ponuja ne le količinsko dopolnitev deficitarne koncertne ponudbe, temveč programsko zaokroženo lastno produkcijo koncertov, na katerih se predstavijo glasbeniki, ki umetniško delujejo v Sloveniji, ob teh pa sodelujejo kot gostje slovenski in tuji glasbeniki in glasbenice, ki so se uveljavili na evropskih koncertnih odrih. 

Cilj je trajno zagotoviti v Mariboru ponudbo resne komorne glasbe z domačimi izvajalci ter z vključevanjem slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ohranjati in razvijati ponudbo glasbeno izostrenemu občinstvu, obenem pa spodbujati širše občinstvo k sprejemanju zahtevnejših umetniških glasbenih stvaritev. S tem želi društvo prispevati k višji glasbeni kulturi in kulturnim vrednotam v okolju. Sočasno nudimo vrhunski umetniški in strokovni izziv glasbenim poustvarjalcem, zlasti mlajšim glasbenim umetnikom, ki bodo brez možnosti koncertiranja kmalu odšli drugam ali izgubili umetniški zanos in voljo po preseganju poklicne rutine.

Cilji delovanja

Cilji delovanja in programov društva Amadeus so:

  • da se v korist komorne glasbene umetnosti v Sloveniji visoko razvije izvajalski prostor tudi izven prestolnice,
  • da se permanentno viša kakovost izvajanja komorne glasbe,
  • da se v severovzhodni Sloveniji zagotovi stabilna organizacijska struktura ter pogoji za izvajanje komorne glasbe.

Zaradi tega društvo širi uspešno koncertno dejavnost cikla Carpe artem tudi na področja povezovanja s kulturnim turizmom z oživljanjem kulturne dediščine (Cikel Odmevi poletja - Sodni stolp, Sv. Bolfenk), vzpostavlja nova sodelovanja z drugimi domačimi in tujimi producenti, preizkuša različne oblike digitaliziranja in spletne ter mobilne dostopnosti svoje koncertne dejavnosti, kljub širjenju vsebin pa ohranja svojo osnovno usmeritev v najvišjo kakovost priprave in izvedbe komornih koncertov. Za programe teh išče zanimive redko izvajane skladbe ter vzpodbuja slovenske skladatelje k ustvarjanju skladb, ki bodo ob sodobnem glasbenem jeziku namenjene širši publiki. Kot trajnostne učinke vidimo nastanek novih komornih del, širjenje arhivskih posnetkov izvedb novih del ter slovenskih praizvedb in redko izvajanih del, prav tako pa tudi vzpostavljanje možne spletne in mobilne dostopnosti koncertov, posnetkov, razgovorov, okroglih miz ipd.

Društveni cilji, povezani s publiko in z učinki na širše okolje, so zlasti:

  • povečati dostopnost komorne glasbe strokovni in širši publiki izven prestolnice,
  • širiti publiko komorne glasbe in večati njeno perceptivno sposobnost tudi za sodobno komorno glasbo; posebna pozornost je namenjena animaciji mladih (generacijam srednješolcev) za zahtevnejše sprejemanje resne glasbe, pri čemer se društvo povezuje s srednjimi šolami, z mladinskimi organizacijami ter javnimi zavodi, ki se ukvarjajo z animacijo in vzgojo mladih.

Naš dolgoročni cilj je, da z uveljavitvijo koncepta cikla Carpe artem nastane širša vseslovenska platforma, na kateri bo slovenskim glasbenikom vseh generacij, ki dosegajo visok nivo muziciranja, omogočeno permanentno sodelovanje z uglednimi glasbeniki iz tujine, še posebej s Slovenci, ki delujejo v tujini. V načinu združevanja glasbenikov, v katerem kot glasbeni vodja nastopa evropsko ali svetovno uveljavljen glasbenik, vidimo največjo prednost pred ostalimi komornimi cikli. Če med njih vključimo vrhunske ustvarjalce iz drugih evropskih prostorov, bo glasbenik pridobil neprecenljivo izkušnjo, ki jo s sodelovanjem s samimi glasbeniki iz istega okolja ne bi mogel pridobiti. Prav tak način povezovanja glasbenikov pa daje koncertom poseben čar.

Del povezovanja je tudi vključevanje mladih glasbenikov, ki začenjajo svojo profesionalno pot.

Druge dejavnosti društva

1. Naročila novih del pri skladateljih: Tomaž Svete, Dušan Bavdek, Dominik Jakšič, Bojana Šaljič Podešva.

2. Arhivska snemanja in izdaja nosilcev zvoka

3. Podporni programi: predkoncertni pogovori in okrogle mize


Iskalnik